Ako povoliť a prispôsobiť prekrytie v hre Discord

Discord je aplikácia hlasového chatu pre hranie na PC, a to predovšetkým vďaka čistému rozhraniu a užívateľsky príjemnému prekrytiu v hre. Povoľte a prispôsobte svoje vlastné prekrytie hry, aby ste minimalizovali rušenie a sústredili sa na hru.

Ako povoliť discordské prekrytie v hre

Ak chcete povoliť prekrytie hry Discord, otvorte ponuku Nastavenia kliknutím na ikonu ozubenia vedľa vášho mena a avatara v ľavom dolnom rohu okna.

V časti Nastavenia aplikácie otvorte kartu Prekrytie a kliknite na prepínač vedľa položky „Povoliť prekrytie v hre“. Predvolene môžete zamknúť prekrytie stlačením klávesov Shift + `(to je kláves v blízkosti klávesu Tab na klávesnici). Toto nastavenie môžete zmeniť kliknutím na ikonu klávesnice a stlačením novej kombinácie klávesov.

Ako prispôsobiť herné prekrytie hry Discord

Nastavenia v tejto ponuke môžete použiť na zmenu veľkosti avatarov zobrazených v prekrytí alebo na výber zobrazenia mien a používateľov.

Posuňte zobrazenie nadol do dolnej časti ponuky Overlay a nájdite pozíciu oznámenia. Kliknutím na jeden zo štyroch sivých rohov obrazovky nastavíte, kde sa má prekrytie zobraziť. Ďalej kliknite na ikonu spätného lomítka v strede, čím deaktivujete upozornenia na prekrytie.

Môžete tiež kliknúť na prepínač v dolnej časti ponuky a zobraziť textové upozornenia aj obvyklé hlasové upozornenia.

Ak chcete povoliť alebo zakázať prekrytie hry Discord pre konkrétne hry, otvorte ponuku Nastavenia a vyberte kartu „Herná aktivita“. Kliknutím na ikonu monitora napravo od hry zapnete alebo vypnete prekrytie.

Tieto nastavenia môžete upraviť počas hry. Ponuku prekrytia v hre zobrazíte stlačením klávesov Shift + `(alebo pomocou vlastnej klávesovej skratky, ak ste ju nastavili) a kliknutím na ikonu ozubeného kolieska.

Ako pripnúť systém Windows na discordské prekrytie hier

Keď je vaše prekrytie funkčné, môžete nad svoju hru pripnúť okno textového rozhovoru. Spustite ľubovoľnú hru a potom stlačte Shift + `(alebo ľubovoľné kombinácie klávesov, ktoré ste nastavili skôr), aby ste vyvolali ponuku prekrytia v hre. Kliknutím na ikonu špendlíka sa okno zobrazí, aj keď sklopíte ponuku prekrytia v hre. Nepriehľadnosť tohto okna môžete upraviť kliknutím na ikonu Nepriehľadnosť a úpravou posúvača.

Discord skutočne poskytuje všetky nastavenia, ktoré chcú hráči najmä od aplikácie VoIP. Uistite sa, že je vaša vrstva čo najčistejšia a najintenzívnejšia. Zobrazujte tiež všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste udržali krok so svojím tímom.