Čo robiť, keď sa systém Windows nespustí

Jedného dňa zapnete počítač a Windows odmietne spustiť počítač - čo robíte? „Systém Windows sa nespustí“ je bežným príznakom s rôznymi príčinami, takže budete musieť vykonať nejaké riešenie problémov.

Moderné verzie systému Windows sa lepšie zotavujú z týchto vecí. V prípade, že sa systém Windows XP pri riešení tohto problému mohol zastaviť, moderné verzie systému Windows sa pokúsia automaticky spustiť program Oprava pri spustení.

Prvá vec, prvá: Zmenilo sa niečo?

Nezabudnite myslieť na zmeny, ktoré ste nedávno vykonali - nedávno ste nainštalovali nový hardvérový ovládač, pripojili nový hardvérový komponent k počítaču alebo otvorili skrinku počítača a niečo podnikli? Je možné, že ovládač hardvéru je chybný, nový hardvér je nekompatibilný alebo že ste pri práci v počítači niečo omylom odpojili.

Ak sa počítač vôbec nezapne

Ak sa váš počítač nezapne vôbec, skontrolujte, či je zapojený do sieťovej zásuvky a či nie je uvoľnený napájací konektor. Ak je to stolný počítač, uistite sa, že je vypínač na zadnej strane skrinky - na napájacom zdroji - nastavený do polohy Zapnuté. Ak sa stále nezapne, je možné, že ste odpojili napájací kábel v jeho puzdre. Ak ste sa vo vnútri skrinky nepopletali, je možné, že napájací zdroj je mŕtvy. V takom prípade budete musieť opraviť hardvér počítača alebo si zaobstarať nový počítač.

Nezabudnite skontrolovať počítačový monitor - ak sa zdá, že je počítač zapnutý, ale obrazovka zostáva čierna, skontrolujte, či je monitor zapnutý a či je kábel spojujúci s puzdrom počítača na oboch koncoch bezpečne zapojený.

Počítač sa zapne a nehovorí o žiadnom spustiteľnom zariadení

SÚVISIACE: Ako nabootovať počítač z disku alebo USB jednotky

Ak sa váš počítač zapína, ale zobrazuje sa vám čierna obrazovka s nápisom „žiadne bootovacie zariadenie“ alebo iná správa „chyba disku“, zdá sa, že sa počítač nedá zaviesť z pevného disku, na ktorom bol nainštalovaný systém Windows. Prejdite na obrazovku nastavenia firmvéru systému BIOS alebo UEFI počítača a skontrolujte nastavenie jeho poradia spúšťania, či je bootovanie nastavené zo správneho pevného disku.

Ak sa pevný disk v zozname vôbec nenachádza, je možné, že váš pevný disk zlyhal a už z neho nemožno bootovať.

Ak je v systéme BIOS všetko v poriadku, môžete vložiť inštalačné alebo obnovovacie médium systému Windows a spustiť operáciu Oprava spustenia. Toto sa pokúsi znova zaviesť systém Windows. Napríklad, ak niečo prepíše bootovací sektor vašej jednotky Windows, opraví sa to bootovací sektor. Ak sa prostredie na obnovenie nenačíta alebo nevidí váš pevný disk, pravdepodobne máte hardvérový problém. Ak sa prostredie obnovy nenačíta, nezabudnite skontrolovať poradie bootovania vášho systému BIOS alebo UEFI.

Môžete sa tiež pokúsiť manuálne opraviť problémy so zavádzacím systémom Windows pomocou príkazov fixmbr a fixboot. Moderné verzie systému Windows by mali byť schopné tento problém vyriešiť pomocou Sprievodcu opravami pri spustení, takže by ste tieto príkazy vlastne nemuseli spúšťať sami.

Ak systém Windows počas bootovania zamrzne alebo sa zrúti

SÚVISIACE: Ako opraviť problémy so spustením pomocou nástroja Windows Startup Repair Tool

Ak sa zdá, že systém Windows začne bootovať, ale čiastočne zlyhá, môžete naraziť na problém so softvérom alebo hardvérom. Ak ide o problém so softvérom, budete ho pravdepodobne môcť opraviť vykonaním operácie Oprava pri spustení. Ak to nemôžete urobiť z ponuky zavádzania, vložte inštalačný disk systému Windows alebo disk na obnovenie a odtiaľ použite nástroj na opravu spustenia. Ak to nepomôže vôbec, môžete systém Windows 8 alebo 10 preinštalovať alebo vykonať obnovenie alebo obnovenie.

Ak sa počítač pri pokuse o vykonanie opravy alebo preinštalovania systému Windows vyskytne chyba, alebo proces preinštalovania funguje správne a narazíte na rovnaké chyby neskôr, pravdepodobne máte hardvérový problém.

Ak sa spustí Windows a modrá obrazovka alebo zamrzne

Ak systém Windows pri každom spustení zlyhá alebo sa vám modrá obrazovka, môžete naraziť na problém s hardvérom alebo softvérom. Napríklad malware alebo buggy ovládač sa môžu načítať pri štarte a spôsobiť zlyhanie, alebo môže zlyhať hardvér vášho počítača.

SÚVISIACE: Ako používať bezpečný režim na opravu počítača so systémom Windows (a kedy by ste mali)

Ak to chcete vyskúšať, naštartujte počítač so systémom Windows v bezpečnom režime. V bezpečnom režime systém Windows nenačíta typické ovládače hardvéru alebo softvér, ktorý sa spustí automaticky pri štarte. Ak je počítač stabilný v bezpečnom režime, skúste odinštalovať všetky nedávno nainštalované ovládače hardvéru, vykonať obnovenie systému a vyhľadať malware. Ak máte šťastie, jeden z týchto krokov môže vyriešiť váš softvérový problém a umožniť vám bežné zavedenie systému Windows.

Ak váš problém nie je vyriešený, skúste preinštalovať systém Windows alebo vykonať obnovenie alebo obnovenie v systéme Windows 8 alebo 10. Týmto sa počítač resetuje späť do čistého stavu z výroby. Ak stále dochádza k zlyhaniam, váš počítač má pravdepodobne problém s hardvérom.

SÚVISIACE: Začiatočník Geek: Ako preinštalovať Windows na vašom počítači

Ako obnoviť súbory, keď sa systém Windows nespustí

SÚVISIACE: Ako obnoviť súbory z mŕtveho počítača

Ak máte dôležité súbory, ktoré sa stratia a chcete ich zálohovať pred preinštalovaním systému Windows, môžete ich použiť pomocou inštalačného disku systému Windows alebo živého média systému Linux. Tieto súbory sú úplne spustené z jednotky CD, DVD alebo USB a umožňujú vám kopírovať súbory na iné externé médiá, napríklad na iné USB kľúče alebo externé pevné disky.

Ak nemôžete spustiť inštalačný disk systému Windows alebo živé CD so systémom Linux, možno budete musieť prejsť do systému BIOS alebo UEFI a zmeniť nastavenie poradia zavádzania.

Ak ani to nefunguje - alebo ak môžete bootovať zo zariadení a počítač zamrzne alebo nemáte prístup na pevný disk - pravdepodobne máte hardvérový problém. Môžete skúsiť vytiahnuť pevný disk počítača, vložiť ho do iného počítača a takto obnoviť svoje súbory.

Nasledujúce kroky by mali opraviť prevažnú väčšinu problémov so zavádzaním systému Windows - aspoň tých, ktoré sú skutočne opraviteľné. Temný mrak, ktorý vždy visí nad takýmito problémami, je možnosť, že môže zlyhať pevný disk alebo iná súčasť v počítači.

Uznanie za obrázok: Karl-Ludwig G. Poggemann na Flickri, Tzuhsun Hsu na Flickri