Nainštalujte si balík RPM na Ubuntu Linux

Inštalácia softvéru na Ubuntu zvyčajne vyžaduje použitie Synapticu alebo príkazu apt-get z terminálu. Bohužiaľ stále existuje množstvo balíkov, ktoré sú distribuované iba vo formáte RPM.

Existuje nástroj s názvom Alien, ktorý prevádza balíčky z jedného formátu do druhého. To však nemusí vždy znamenať, že vo vašom systéme budú pracovať otáčky za minútu. Budete si však musieť nainštalovať nevyhnutné softvérové ​​balíčky, aby ste mohli inštalovať cudzinca. Tieto balíčky obsahujú gcc a make.

Spustite tento príkaz na inštaláciu mimozemských a ďalších potrebných balíkov:

sudo apt-get install alien dpkg-dev debhelper build-essential

Ak chcete previesť balík z formátu rpm na debian, použite túto syntax príkazu. Sudo nemusí byť potrebné, ale pre prípad ho zahrnieme.

sudo alien packagename.rpm

Na inštaláciu balíka použijete utilitu dpkg, ktorá je interným nástrojom na správu balíkov v prostredí debian a Ubuntu.

sudo dpkg -i packagename.deb

Balík by mal byť teraz nainštalovaný, ak je kompatibilný s vaším systémom.