Ako pracovať s číslami stránok v programe Microsoft Word

Aplikácia Microsoft Word ponúka jednoduchý spôsob, ako do dokumentu pridať rôzne štýly čísel strán. Ak máte jednoduchý dokument, funguje to dosť dobre. Ak ste ale s Wordom už nejaký čas pracovali a používali ho na vytváranie zložitejších dokumentov, viete, že číslovanie stránok môže byť trochu nejednotné. Poďme sa teda na to pozrieť bližšie.

Ako vkladať čísla stránok

Ak chcete do dokumentu programu Word pridať čísla strán, prepnite na karte „Vložiť“ na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo „Číslo stránky“ v časti „Hlavička a päta“.

Rozbaľovacia ponuka zobrazuje niekoľko rôznych možností umiestnenia čísel stránok - horná časť stránky, dolná časť stránky atď. Posledných pár možností vám umožňuje presnejšie naformátovať čísla strán (čo sa v tomto článku pozrieme neskôr) alebo odstrániť čísla strán z dokumentu.

Umiestnením kurzora myši na jednu z prvých štyroch možností sa zobrazí galéria čísel stránok. Každá možnosť v galérii vám poskytne všeobecnú predstavu o tom, ako budú čísla stránok vyzerať na vašej stránke.

Keď nájdete voľbu, ktorá sa vám páči, pokračujte a kliknite na ňu, aby program Word automaticky očísloval všetky stránky dokumentu v tomto štýle. V tomto príklade sme vybrali štýl „Zvýrazňovacia lišta“ vo formáte „Strana X“.

SÚVISIACE: Ako vložiť stránku X z Y do hlavičky alebo päty v programe Word

Ak ste vložili čísla strán do hornej alebo dolnej časti stránky, automaticky sa otvorí oblasť hlavičky alebo päty dokumentu a môžete okolo svojich nových čísel strán urobiť ľubovoľný dodatok. Keď ste pripravení vrátiť sa k svojmu dokumentu, môžete klepnúť na tlačidlo „Zavrieť hlavičku a pätu“ na páse s nástrojmi alebo dvakrát kliknúť kdekoľvek v dokumente mimo oblasť hlavičky alebo päty.

Toto je jednoduchá verzia pridávania čísel strán a funguje dosť dobre, ak máte jednoduchý dokument - taký, kde chcete mať očíslované všetky stránky a chcete ich očíslovať podľa rovnakej konvencie.

Pri niektorých dokumentoch si však budete chcieť získať trochu priaznivca. Napríklad čo ak nechcete, aby sa číslo strany zobrazovalo na prvej strane dokumentu (alebo na prvej strane každej časti)? Alebo čo ak chcete, aby sa umiestnenie čísla strany na nepárnych a párnych stranách líšilo tak, ako je to v knihe? Alebo čo keď máte rôzne oddiely, ktoré chcete očíslovať inak - napríklad úvod alebo obsah, kde chcete namiesto arabských číslic použitých vo zvyšku dokumentu rímske číslice?

Word má teda spôsob, ako to všetko urobiť.

Ako dosiahnuť, aby sa číslovanie stránok nezobrazilo na prvej stránke dokumentu alebo oddielu

Keď je vašou prvou stránkou titulná stránka, možno budete chcieť pre ňu použiť inú pätu alebo hlavičku ako vo zvyšku dokumentu a možno nebudete chcieť, aby sa na tejto stránke zobrazovalo číslo stránky. Keď otvoríte sekciu hlavičky alebo päty dvojitým kliknutím niekde v týchto oblastiach, Word otvorí novú kartu Dizajn na páse kariet v sekcii nazvanej „Nástroje hlavičky a päty“.

Na tejto karte nájdete možnosť „Odlišná prvá stránka“.

 

Tu je dôležité vedieť, že táto možnosť sa vzťahuje na časť dokumentu, kde je momentálne umiestnený váš kurzor. Ak máte v dokumente iba jednu sekciu, výber možnosti „Odlišná prvá stránka“ spôsobí, že aktuálna hlavička a päta zmiznú z prvej stránky dokumentu. Potom môžete na prvej stránke zadať rôzne informácie pre svoju hlavičku alebo pätu, ak chcete.

Ak máte v dokumente viac sekcií, môžete zmeniť hlavičku a pätu prvej stránky každej sekcie. Povedzme, že píšete knihu s rôznymi kapitolami a každú kapitolu ste mali zostavenú v samostatnej časti. Ak ste nechceli, aby sa bežné záhlavie a päta (a čísla stránok) zobrazovali na prvej stránke každej sekcie, stačí umiestniť kurzor niekde do tejto sekcie a povoliť možnosť „Odlišná prvá stránka“.

Ako odlišne počítať nepárne a párne stránky

Môžete tiež nastaviť číslovanie strán tak, aby sa pozícia čísel strán líšila na nepárnych a párnych stránkach. Zistíte, že väčšina kníh používa tento prístup, takže číslo stránky sa zobrazuje na ľavej strane na ľavej (párnej) stránke a na pravej strane na pravej (nepárnej) stránke. Toto zabráni zakrytiu čísel strán väzbou knihy a uľahčí ich videnie pri listovaní stránkami.

Word má tiež možnosť. Na tej istej karte „Dizajn“ na páse s nástrojmi v časti „Nástroje pre hlavičky a päty“ jednoducho kliknite na možnosť „Rôzne nepárne a párne stránky“.

Word automaticky naformátuje čísla strán tak, ako by vyzerali v knihe, a vy potom môžete vykonať ľubovoľné manuálne úpravy.

Ako pridať rôzne čísla a formáty do rôznych sekcií

Väčšina dokumentov používa v hlavnej časti dokumentu arabské číslice (1, 2, 3 atď.) A niektoré používajú rímske číslice (i, ii, iii atď.) Pre rôzne časti, ako napríklad obsah, úvod a slovník. . Týmto spôsobom môžete dokument nastaviť aj v programe Word.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vytvoriť v dokumente rôzne sekcie pre tieto rôzne časti dokumentu. Napríklad, ak chcete, aby bol váš obsah a úvod očíslovaný inak ako v hlavnej časti dokumentu, budete musieť vopred vytvoriť inú sekciu, ktorá tieto časti pojme.

Za týmto účelom umiestnite kurzor na úplný začiatok dokumentu (ak ste tento predbežný obsah ešte nevytvorili) alebo ho umiestnite priamo pred prvú stránku svojho hlavného obsahu (ak ste už predbežný obsah vytvorili).

Prepnite na kartu „Rozloženie“ na páse s nástrojmi a kliknite na tlačidlo „Konce“.

V rozbaľovacej ponuke kliknite na možnosť „Ďalšia stránka“. Ako hovorí popis, vytvorí sa koniec sekcie a nová sekcia sa spustí na nasledujúcej stránke.

Teraz, keď ste vytvorili samostatnú časť, môžete zmeniť formát čísel strán v tejto časti. Prvá vec, ktorú budete chcieť urobiť, je prerušenie spojenia medzi vašou novou predbežnou časťou a ďalšou časťou, kde sa začína hlavná časť dokumentu. Urobíte to tak, že v hlavnej časti dokumentu otvoríte oblasť hlavičky alebo päty (kdekoľvek máte číslo svojej stránky). Na karte „Dizajn“ na páse s nástrojmi v časti „Hlavičky a päty“ kliknite na možnosť „Prepojiť s predchádzajúcim“, čím zrušíte odkaz na hlavičku a pätu predchádzajúcej sekcie.

Teraz, keď ste prerušili odkaz, môžete opraviť číslovanie stránok tak, ako chcete. Trvá to niekoľko krokov.

Začnite otvorením oblasti hlavičky a päty ktorejkoľvek stránky v tejto úvodnej časti. Uvidíte, že číslovanie stránok pretrváva ešte pred vytvorením nového konca sekcie.

Pravým tlačidlom myši kliknite na číslo stránky a z kontextovej ponuky vyberte príkaz „Formátovať čísla stránok“.

V okne Formát čísla stránky vyberte z rozbaľovacej ponuky „Formát čísla“ typ čísel, ktoré chcete pre danú sekciu použiť. Tu sme používali štandardné malé rímske číslice. Po dokončení kliknite na tlačidlo „OK“.

A vidíte, že naše číslovanie stránok v tejto časti sa zmenilo na rímske číslice.

Je však potrebné urobiť ešte jeden krok. Posuňte sa nadol na prvú stránku v ďalšej časti (stránka s hlavným textom dokumentu). Uvidíte, že číslovanie stránok pravdepodobne nezačne na prvej strane. Je to preto, lebo zachoval rovnaké číslovanie, aké malo predtým, ako ste vytvorili túto ďalšiu sekciu.

Je to však jednoduchá oprava. Pravým tlačidlom myši kliknite na číslo stránky a z kontextovej ponuky vyberte príkaz „Formátovať čísla stránok“.

V okne Formát čísla stránky vyberte možnosť „Začať na“ a potom nastavením políčka vpravo na „1“ spustite oddiel na prvej strane.

To je všetko. Teraz by ste mali mať dve sekcie s rôznymi číslami a formátmi.

Riadenie čísel stránok pomocou polí

Program Word očísluje všetky vaše stránky, ale tieto čísla zostanú skryté, pokiaľ nepoviete programu Word, aby ich zobrazil. Vložením kódu poľa na ľubovoľné miesto na stránke môžete Wordu povedať, aby odhalil číslo stránky. Táto možnosť vám dáva vynikajúcu kontrolu nad číslami strán. Umožní vám tiež umiestniť čísla kamkoľvek potrebujete, nielen do záhlavia, päty a okrajov. Napríklad by ste ich mohli vložiť do textového poľa, ak by ste chceli.

Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť čísla stránok, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F9 a vložte párové zátvorky, ktoré vyzerajú takto: {}. Potom do zátvoriek napíšte „PAGE“ takto:

Môžete tiež použiť niekoľko prepínačov spolu s príkazom PAGE, ktorý vám dá určitú kontrolu nad štýlom, v akom sa vaše čísla zobrazujú. Pomocou jedného z nižšie uvedených kódov môžete svojim číslam dať požadovaný vzhľad.

{PAGE \ * arabčina}

Dokončite to kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek v zátvorkách a z kontextovej ponuky vyberte príkaz „Aktualizovať pole“.

Tu je príklad čísla stránky, ktoré sme vložili do textového poľa v pravom dolnom rohu našej stránky.

Oprava nefunkčných čísel stránok

Ak sú čísla vašich stránok v dokumente nefunkčné - môžu sa zobraziť nesekvenčne alebo sa môžu náhodne reštartovať - ​​je to takmer vždy kvôli problémom s oddielmi.

Pokiaľ ide o Word, dokument skutočne nie je vec, pokiaľ ide o formátovanie. Program Word rozdeľuje veci na časti, odseky a znaky - a je to.

Ak chcete opraviť nefunkčné číslovanie stránok, začnite identifikáciou častí v dokumente. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je prepnúť do ponuky „Zobraziť“ na páse s nástrojmi a potom kliknúť na tlačidlo „Koncept“, aby ste vstúpili do konceptu.

V koncepčnom zobrazení vám Word ukáže, kde presne sa konce sekcií vyskytujú a o aké druhy zlomov ide.

Keď zistíte miesto zalomenia sekcií, prepnite späť do zobrazenia Rozloženie tlače (aby ste ľahšie videli hlavičky a päty). Tu budete musieť začať robiť detektívnu prácu.

Uistite sa, že sekcie, kde chcete mať nepretržité číslovanie stránok, majú svoje hlavičky a päty spojené a že tie sekcie, kde chcete mať nepretržité číslovanie, majú tento odkaz nefunkčný. Môžete tiež použiť metódy, ktorým sme sa v tomto článku venovali, aby ste sa uistili, že číslovanie stránok častí začína na správnom počte