Ako zmeniť umiestnenie priečinka na stiahnutie v prehliadači Chrome

Chrome predvolene sťahuje súbory do priečinka „Súbory na stiahnutie“ vo vašom používateľskom účte. Ak ich chcete radšej uložiť na iné miesto, môžete ľahko zmeniť umiestnenie priečinka na stiahnutie v prehliadači Chrome.

Kliknite na tlačidlo ponuky Chrome (tri vodorovné pruhy) v pravom hornom rohu okna prehliadača Chrome a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Nastavenia.

Obrazovka „Nastavenia“ sa zobrazí na novej karte.

Posuňte sa nadol do dolnej časti obrazovky „Nastavenia“ a kliknite na odkaz „Zobraziť rozšírené nastavenia“.

Chystáme sa nastaviť nový predvolený priečinok ako miesto, kam Chrome ukladá stiahnuté súbory. Prehliadač Chrome však môžete nechať vždy požiadať, aby ste vybrali umiestnenie priečinka na stiahnutie. Za týmto účelom začiarknite políčko „Pred stiahnutím sa opýtať, kam uložiť každý súbor“, aby bolo v políčku začiarknutie.

Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka na stiahnutie, kliknite na tlačidlo „Zmeniť“ napravo od textového poľa „Umiestnenie na stiahnutie“.

V dialógovom okne „Vyhľadať priečinok“ prejdite do priečinka, do ktorého chcete predvolene uložiť priečinky, a kliknite na tlačidlo „OK“.

Cesta k vybranému priečinku sa zobrazí v editačnom poli „Miesto na stiahnutie“. Toto miesto sa zobrazuje v položke „Uložiť ako“ ako predvolené umiestnenie, ak ste vybrali začiarkavacie políčko „Pred stiahnutím sa pýtať, kam uložiť každý súbor“. Zatvorte ju kliknutím na tlačidlo „X“ na karte „Nastavenia“.

Pri sťahovaní môžete podniknúť ďalšie kroky. Zoznam „Stiahnuté súbory“ otvoríte stlačením klávesovej skratky „Ctrl + J“ alebo výberom položky „Stiahnutie“ z ponuky Chrome (3 vodorovné pruhy) v pravom hornom rohu okna. Môžete tiež zadať výraz „chrome: // downloads“ do všeobecného poľa (pole s adresou) a stlačiť kláves „Enter“.

Stiahnuté súbory sú uvedené v poradí od najnovších po najvzdialenejšie. Ak chcete položku odstrániť zo zoznamu „Na stiahnutie“, kliknite na odkaz „Odstrániť zo zoznamu“ pod položkou.

Priečinok obsahujúci jeden zo stiahnutých súborov otvoríte kliknutím na odkaz „Zobraziť v priečinku“ pod touto položkou.

Po stiahnutí môžete súbor rýchlo a ľahko presunúť na iné miesto jeho presunutím zo zoznamu „Stiahnutie“ v prehliadači Chrome do priečinka v Prieskumníkovi súborov alebo do iného prehliadača súborov, ktorý používate.

TIP: Je dobré občas vyčistiť zoznam stiahnutých súborov, aby hľadanie súborov v zozname nebolo príliš ťažké.