Ako nastaviť zvukové výstupy podľa aplikácií v systéme Windows 10

Windows 10 vám teraz umožňuje zvoliť si, aký zvukový výstup a vstupné zariadenia jednotlivé aplikácie používajú. Môžete napríklad nechať jednu aplikáciu prehrať zvuk cez slúchadlá a inú aplikáciu prehrať cez reproduktory.

Táto funkcia bola pridaná do aktualizácie systému Windows 10 z apríla 2018. V systéme Windows 7 to vyžaduje aplikácie tretích strán, ako napríklad Audio Router alebo CheVolume, ak daná aplikácia nemá vlastné možnosti výberu zvukového zariadenia.

Ak chcete tieto možnosti nájsť v systéme Windows 10, otvorte nový panel nastavení zvuku. Môžete buď kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v oznamovacej oblasti a potom zvoliť možnosť „Otvoriť nastavenia zvuku“ alebo prejsť na Nastavenia> Systém> Zvuk.

V nastaveniach zvuku posuňte zobrazenie nadol do sekcie „Ďalšie možnosti zvuku“ a potom kliknite na možnosť „Predvoľby hlasitosti a preferencie zariadenia“.

V hornej časti stránky môžete vybrať predvolené výstupné a vstupné zariadenia a hlavný systémový zväzok v celom systéme.

Ďalej nájdete možnosti konfigurácie úrovne hlasitosti každej jednotlivej aplikácie, ako aj zvukový výstup a vstupné zariadenia, ktoré každá aplikácia používa. Úroveň hlasitosti aplikácie je nakonfigurovaná ako percento z vašej hlavnej úrovne hlasitosti. Napríklad ak nastavíte hlavnú hlasitosť na 10 a Chrome na 100, Chrome sa bude prehrávať s úrovňou hlasitosti 10. Ak nastavíte hlavnú hlasitosť na 10 a Chrome na 50, Chrome sa bude prehrávať s úrovňou hlasitosti 5.

Ak sa aplikácia v zozname nezobrazí, musíte ju najskôr spustiť - a možno v nej začať prehrávať alebo nahrávať zvuk.

Vpravo od posúvača hlasitosti pre každú aplikáciu kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Výstup“ alebo „Vstup“ a priraďte aplikácii iný výstup alebo vstupné zariadenie. Môžete napríklad mať jeden zvuk výstupu aplikácie do slúchadiel a ďalšie aplikácie zvuk do reproduktorov. Alebo môžete použiť rôzne nahrávacie zariadenia pre rôzne aplikácie.

Možno bude potrebné, aby sa zmeny prejavili zatvorením a opätovným otvorením aplikácie. Systém Windows si však bude pamätať úroveň hlasitosti a zvukové zariadenia, ktoré ste priradili jednotlivým aplikáciám, a automaticky použije vaše predvoľby pri každom spustení aplikácie.

Ak chcete iba nastaviť predvolené zariadenie na prehrávanie zvuku v systéme Windows 10, môžete to urobiť priamo z ikony zvuku v oblasti oznámení. Kliknite na ikonu reproduktora, v ponuke kliknite na názov aktuálneho predvoleného zvukového zariadenia a potom kliknite na zariadenie, ktoré chcete použiť. Táto zmena ovplyvní všetky aplikácie nastavené na používanie predvoleného zariadenia.

SÚVISIACE: Ako zmeniť vaše zariadenia na prehrávanie a nahrávanie zvuku v systéme Windows

Tento nový panel „Predvoľby hlasitosti aplikácií a zariadení“ funguje podobne ako starý Mixér hlasitosti, ktorý vám umožňoval upraviť úroveň hlasitosti pre jednotlivé aplikácie. Mixér hlasitosti vám však nikdy nedovolil zvoliť zvukové zariadenia pre aplikácie.

V systéme Windows 10 je stále obsiahnutý aj tradičný nástroj Volume Mixer - pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora v oblasti oznámení a výberom možnosti „Open Volume Mixer“ ho spustite.

SÚVISIACE: Ako upraviť hlasitosť pre jednotlivé aplikácie v systéme Windows